Microsoft Dynamics Navision

Microsoft Dynamics är Microsofts affärsområde för affärssystem. Microsoft Dynamics erbjuder kostnadseffektiva och heltäckande affärssystem som är integrerade , möjliga att uppgradera och enkla att anpassa.

Man har över 3800 medarbetare i 32 länder varav c:a 1500 uteslutande arbetar med produktutveckling. Affärssystemen säljs via c:a 4500 återförsäljare (Microsoft Dynamic Partners) runt om i världen.

NAV

Microsoft Dynamics NAV (tidigare Navision) är ett integrerat affärssystem för medelstora företag med mer än 1 miljon användare och över 40.000 installationer i drygt 50 länder.

Navision innehåller allt från projekt och lagerstyrning till avancerat ekonomisystem i samma lösning. Kunden använder bara de delar som man har nytta av. All data samlas i samma databas vilket ger obegränsad spårbarhet och tillgänglighet. Det möjliggör en effektiv styrning och kontroll av hela företaget, från produktflöde till likviditet och kundservice.

Navision levereras med en standarduppsättning av menyer och arbetsgångar och är därför snabbt att lära sig och sätta igång. Med hjälp av designfuntionen kan arbetsbilder och menyer ändras på ett enkelt sätt av användarna själva. Det medföljande utvecklingsverktyget ger möjlighet att även ändra och lägga till arbetsflöden, register och funktioner.

Den öppna arkitekturen i Navision gör det enkelt att utveckla standardlösningen till en effektiv lösning för kundunika affärsprocesser. Navision är integrerad med andra Microsoftprodukter som Microsoft Word och Excel.

Läs mer på http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/nav/default.mspx