b2bbild

BeX® B2B – orderhantering för företagshandel kopplat till ditt affärssystem

BeX B2B är en webbaserad modul för orderhantering. Här kan du lägga och följa upp order mot BeX Online affärssystem. Genomtänkta funktioner förenklar rutiner och administration för alla parter. Vi erbjuder en välbyggd webbaserad tjänst som är tillförlitlig och tidsbesparande.

BeX B2B kan användas av kunder, säljare, agenter och andra som behöver se artiklar eller kollektioner och disponibla lager, och kunna lägga och följa upp order. Som säljare eller agent kan man även lägga upp kunder med data för administration.

BeX B2B kan användas som ett orderblock. Varje order kan ligga kvar och bearbetas under längre tid innan den färdigställs och skickas in till affärsystemet. Det är också möjligt att importera ordrarna till Excel för att spara eller överföra till eget order- eller affärssystem.

BeX B2B kan utöver orderhantering även kompletteras med prognoshantering och reklamationshantering.

Överblick över data och order – effektiv administration

  • Prislistor, rabatter och vilka artiklar som är tillgängliga styrs från affärssystemet. Kunder och säljare kan följa upp status på alla sina ordrar, oavsett om de är upplagda i BeX B2B eller BeX Online.
  • Tillgängliga artiklar och priser presenteras i listor med bilder och produktinformation. Du som arbetar inom konfektion har möjlighet att lägga ut nya kollektioner för presale. Matrishantering möjliggör snabb överblick och registrering av färger respektive storlekar.
  • Prislistor och lagerlistor kan importeras till Excel. Lagda ordrar kan bekräftas, plockas, levereras och faktureras från affärssystemet. Kunder kan få mail med exempelvis uppgifter om status, tracking och dokument. De kan också få tillgång till detta i BeX B2B.
  • Disponibelt lagersaldo är alltid uppdaterat med hänsyn till pågående orderläggning, anslutna butiker, webshopar och inköp.
  • Prognosorder kan läggas och sedan omvandlas till riktig order. Prognosorder disponerar inte lagret men kan användas som grund för inköp.
  • Reklamationshanteringen gör det möjligt för kunder att själva lägga in sina reklamationer med bilder och orsaker. Dessa kommer sedan in i affärssystemet för handläggning. Status för ärendet uppdateras tillbaka till kundens sida i B2B.

 

Vi hjälper dig styra upp din orderhantering. Kontakta oss idag!

 
Tel: +46 (0)8 556 183 90
Mail: info@perfectit.se